Pagdating at pamamahala ng mga kastila Amateur adult web cams

dahilan ng pagdating ng mga europeo sa asyaeditorial cartoon ng pagdating ng kastila sa pilipinaspangyayari sa pagdating ng amerikanopagdating ng mga amerikano sa asyaang pagdating at pananakop ng mga espanyol sa pilipinaspilipinas bago ang pagdating ng mga espanyoltrivia sa pagdating ng kastila sa pilipinasmga larawan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinasmga tulang tungkol sa pagdating ng mga espanyolang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas video youtube Galileo September 16 - October 9 ano ano ang mga trivia pagdating sa araling panlipunanpagdating ng mga amerikano tagalog versionlipunan sa pagdating ng mga haponespamilyang pilipino sa pagdating ng kastilatimeline simula ng pagdating ng mga kastila sa pilipinasmadura gorda follando con marido videos gratis It’s a new age! Filled with an exciting blend of drama and biting humor, this powerful biography presents...m ay multa ang mga magsasakang hindi makatupad sa itinakdang aanihin . Noong una , ang mga polista ay inaabot ng 40 araw sa paggawa subalit binabaan at ginawang 15 araw noong 1884.h indi magandang epekto : - napabayaan ang mga pananim sapagkat - ipinadadala sila sa malalayong lugar para magtrabaho - napalayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay na umaasa sa kanila upang mabuhay - naging sanhi ng pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol5.

Layunin ng Espanya na maitaguyod ang kalakalan nito sa Pilipinas at malinang ang likas na yaman ng kolonya .

Ang Pamahalaang Sentralisado Ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula sa pamahalaang pambansa .

Sakop nito ang buong kapuluan at nasa pangangasiwa nito ang lalawigan , lungsod , munisipyo at barangay at lahat ng may kaugnayan sa kapakanan at ng buong kapuluan .

Dahil sa di makatarungang paniningil ng buwis , nag- alsa ang mga Pilipino laban sa mga Kastila6. pangangalaga sa mga may kapansanan , mahihirap at kapuspaladnagsilbing bangko komersyal ng mga negosyante ipinautang ng mga prayle ang mga salapi at kumita ng malaking interes dumating ang panahon at naubos ang pondo .

OBRAS PIAS pondong kaloob ng mga mayayamang tao sa mga relihiyosong orden inilalaan para sa gawaing pagkakawanggawa sa mga sumusunod : 1. Di- nakabayad ng pagkakautang ang mga negosyante dahil sa pagkalugi sa mga lumulubog at nawawalang galyon .7.

Ang Real Compania de Felipinas Ika-10 ng Marso 1785 nang itatag ang Real Compania de Felipinas .

lumabas ito sa panunungkulan ni Gobernador-Heneral Basco .

m agandang epekto : - dahil sa kalakalang Galyon umunlad ang Maynila - malaking kita ng pamahalaan ay nakadagdag sa pananalapi ng bansahindi gaanong mabuting epekto ng Kalakalang Galyon : - napabayaan ang pamamahala sa mga lalawigan at pagpapaunlad ng pagsasaka at ang iba pang industriya - nakaranas ang mga tao ng kakulangan sa pagkain3.

mga kaibigan ng mga opisyal u pang sila ay makalahok sa kalakalang Galyon , kailangan nilang bumili ng boletab oleta - tawag sa tiket para makakuha ng puwesto sa loob ng galyon para sa kanilang mga kalakal .

p inalitan ang tributo ng sedula noong 1885 at pinagbayad ang mga may edad 18 pataas .

mga taong maaaring di magbayad ng tributo : Kastilang dito nakatira sa Pilipinas mga prayle mga inulila ng mga opisyales na Kastila mga cabeza de barangay Principalia mga tapat na katutubong sundalo mga matatandang may edad na animnapu (60)nakukolektang pera ay ginagamit sa mga proyekto ng pamahalaan tulad ng pagtatayo ng simbahan , paaralan , gusali at iba pa maaaring mabayaran ang tributo sa pamamagitan ng salapi o produkto ngunit kapag marami ang ani , binababaan ng presyo at pinipilit ang mga tao na magbayad ng salapi .

Comments are closed.